Om jag låter dig fara,
långt bort från mig.
Kommer du ändå att längta,
och komma tillbaka?
Eller kommer dina vingar,
att bära dig närmare solen
där du kan drömma om oss